วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ททท.สำนักงานเลยจัด “ถนนผีฯ…คนเดิน” 9-10 ก.ค. 56 ในงานบุญหลวงฯ อ.ด่านซ้าย

น.ส.ยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเลย โดยอำเภอด่านซ้าย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10- 12 กรกฎาคม 2556  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม ถนนผีฯ...คนเดินขึ้น ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00-23.00 น. ณ บริเวณถนนข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านซ้าย โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดงงานศิลปะ  งานหัตถกรรม  และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่าง ๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย รวมทั้งการแสดงดนตรีและการแสดงต่าง ๆ จากกลุ่มเยาวชน.