วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เลยเอาจริง เปิดคัดยอดนักบอลวัยโจ๋ทั่วจังหวัด เตรียมล่าแชมป์บอลเยาวชนกีฬาแห่งชาติอีสาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง  นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ”  จัดโดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19)  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  และเทศบาลเมืองวังสะพุง   โดยมีนายณัฐพล  ดวงท้าวเศษ  รองผู้อำนวยการ สพม.19  , นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  ,  นายสุพจน์   วงศ์พรหมท้าว  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย , นายชนินทร์  คุ้มใหญ่โต  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย   และมีครูพละจากโรงเรียนต่างๆ สังกัด สพม.19  สถาบันการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจำนวน  80  คน  เข้าร่วมประชุม  เพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอลชาย-หญิง  และนักกีฬาฟุตซอล  เป็นตัวแทนทีมของจังหวัดเลยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่  30 รอบคัดเลือกภาคอีสาน 19 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556 

นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  ในฐานะคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  ที่ประชุมได้หารือ และมีมติร่วมกันถึงแนวทางการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี  โดยการเปิดคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วจังหวัด  ไม่จำกัดจำนวน  จะมาเป็นทีมหรือมาส่วนบุคคลก็ได้เช่นกัน   การคัดตัวนักฟุตบอลรูปแบบนี้ ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลย ที่เปิดกว้าง  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนที่มีคุณภาพที่สุดของจังหวัดจำนวน 22 คน  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ที่จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยตื่นตัว และเตรียมพร้อมรับการเป็นเจ้าภาพที่ดี   โดยจะเริ่มคัดในวันอาทิตย์ที่  14  กรกฎาคม  2556 ที่สนามกีฬากลาง จ.เลย เปิดรับลงทะบียนนักกีฬา เวลา 08.00-09.00 น.  ซึ่งมีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านฟุตบอล และเกี่ยวข้องจำนวน 12 คน  โดยในรอบแรกจะคัดนักฟุตบอลให้ได้ 30 คน  และจะคัดให้เหลือ 22 คนสุดท้าย

นายณัฐพณ  ดวงท้าวเศษ  รองผู้อำนวยการ สพม.19   กล่าวว่า  สำหรับนักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 คน  หากกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนต่างอำเภอห่างไกล  ทาง สพม.19  ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนศรีสงครามวิทยาขอย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนเป็นการชั่วคราว  โดยจะเก็บตัว กิน นอนร่วมกันเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  อยู่ที่หอพักภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง  และหากนักฟุตบอลคนใดที่มีภูมิลำเนาอยู่ไกลมากนัก ทางเทศบาลเมืองวังสะพุงจะจัดหารถรับส่งให้  ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมทีมให้มีความพร้อมสูงสุด.