วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สพป.เลย 2 จัดงาน “เด็กเก่งเลย เขต 2 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน”

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  (สพป.เลย เขต 2) อ.วังสะพุง จ.เลย  นายสุภชัย  จันปุ่ม  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2   เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “เด็กเก่งเลย เขต 2 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน”

งานครั้งนี้จัดขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้ สพป.เลย เขต 2 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเผยแพร่ความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูประสบการณ์ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น