วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

‘ทุ่งคำ’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบ. 14 แกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ก่อกำแพงปิดทางเข้าเหมืองทอง

ภาพโดย เริงฤทธิ์ คงเมือง

แกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง 14 คน อ่วม  โดนบริษัททุ่งคำจำกัด ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท พร้อมค่าเสียหายในอนาคตวันละ 10 ล้านบาท  หลังใช้มติชุมชนก่อกำแพงปิดทางเข้าเหมืองทอง  ยันบริษัทที่ซื้อที่ดินตัดทางเข้าเอง ไม่ใช่ทางสาธารณะ  ด้านแกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดไม่หวั่น เตรียมปรึกษาสภาทนายความฟ้องกลับ ฐานทำผิดรัฐธรรมนูญ ม.67  ปิดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

จากกรณีที่กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านจาก ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการเปิดพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัด คำขอประทานบัตรที่ 76/2539 ในตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย  ซึ่งได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ Pubic Scoping (.1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)” เพื่อประกอบคำขอประทานบัตรเพิ่มเติม ไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ที่วัดโพนทอง ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย โดยกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้เดินทางไปขอเข้าร่วมเวทีดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าร่วม เนื่องจากมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งผู้จัดงานไม่อนุญาต จึงพากันชุมนุมอยู่บริเวณหน้าวัด 

ภาพจากรายการข่าวสามมิติ ช่อง 3

โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้ก่อกำแพงปิดถนนทางเข้าเหมืองทองด้วย ตามประกาศใช้ระเบียบชุมชน ว่าด้วยการใช้ถนนชุมชนและการควบคุมน้ำหนักบรรทุกใน 6 หมู่บ้านในตำบลเขาหลวงผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการห้ามรถบรรทุกเกิน 15 ตันและการขนสารเคมีอันตรายในถนนชุมชน

หลังจากนั้น บริษัททุ่งคำจำกัด ได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดี กับแกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจำนวน 14 คน ข้อหาละเมิด ใช้สิทธิเกินส่วน จากกรณีก่อกำแพงปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออกเหมือง ซึ่งคำฟ้องยืนยันว่า เป็นที่ดินของทางบริษัทที่ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตัดถนนผ่านเข้าออก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถนนร่วมกับชุมชน  การก่อกำแพงปิดถนนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ จึงต้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาท และค่าเสียหายในอนาคตอีกวันละ 10 ล้านบาท นับจากวันที่ยื่นฟ้องร้อง


นายสมัย  ภักมี  แกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด  เปิดเผยว่า การที่บริษัททุ่งคำกระทำเช่นนี้ เท่ากับเป็นการประกาศเป็นศัตรูกับชาวบ้านอย่างชัดเจน พวกตนไม่ได้เสียขวัญกำลังใจแต่อย่างใด กลับยิ่งสร้างความเป็นปึกแผ่น  ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มกำลังปรึกษาสภาทนายความว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางบริษัททุ่งคำด้วยเช่นกันฐานทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ด้วย ยืนยันว่าการก่อกำแพงปิดกั้นทางเข้าออกเหมืองได้ทำตามสิทธิของชุมชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทุกประการ โดยเป็นมติร่วมกันของชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน และพร้อมจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด แกนนำกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดกล่าว

สำหรับรายชื่อผู้ถูกฟ้องร้องประกอบด้วย  1.นายสมัย ภักมี , 2.นายเลิศศักดิ์  ศรีทอง , 3.นางมล  คุณนา , 4.นายถาวร  ไชยสิทธิ์ , 5.นายมานะ  ภักมี , 6.นายกองไล ภักมี , 7.นายเตียม ปีนา , 8.นางดอกไม้  มูลกองศรี , 9.นายพุทธ  อินทะศร , 10.นายเสถียร  สนม , 11.นายสุรพันธ์  รุจิไชยวัฒน์ , 12.นางวิรอน รุจิไชยวัฒน์ , 13.นายจำเนียร คุณนา , และ 14.นายลำดวน  ตองหว้าน.    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น