วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ชัดแล้ว! ‘วิโรจน์’ มือปราบม็อบยางใต้ ย้ายนั่งผู้ว่าฯเลย

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทยสามัญระดับสูงประเภทบริหารสายงานบริหารการปกครอง ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.56)   ในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรวม 17 ตำแหน่ง แบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 14 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายสลับเก้าอี้ผู้ว่าฯในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

ในส่วนของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(ผวจ.) จำนวน 14 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายสุทธินันท์ บุญมี รอง.ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.กำแพงเพชร  2.นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผวจ.จันทบุรี เป็น ผวจ.จันทบุรี 3.นายสุรพล วาณิชเสนี รองผวจ.นนทบุรี เป็น ผวจ.นครพนม 4.นายอุกริช พึ่งโสภา รองผวจ.นครราชสีมา เป็น ผวจ.น่าน 5.นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ ผวจ.ขอนแก่น เป็นผวจ.ปทุมธานี  6.นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผวจ.สุรินทร์ เป็น ผวจ.เพชรบูรณ์ 

ภาพจาก www.naewna.com
7.นายสุรพล พนัสอำพล รองผวจ.สงขลา เป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน  8. นายชโลธร ผาโครต รองผู้ว่าฯสระบุรี เป็น ผู้ว่าฯลำพูน  9.นายวิโจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผวจ.เลย  10.ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผวจ.ระยอง เป็น ผวจ.สุพรรณบุรี 11.นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผวจ.อุดรธานี เป็น ผวจ.หนองบัวลำภู 12.นายธนาคม จงจิระ รองผวจ.ลพบุรี เป็น ผวจ.อ่างทอง 13.นายชัช กิตตินภดล รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผวจ.อุตรดิตถ์  14.นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผวจ.ลำปาง เป็น ผวจ.พะเยา

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  เกิดเมื่อวันที่  5 กันยายน 2499  เริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ.2521 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 3 สำนักงานจ.เลย  ปี พ.ศ. 2531 เป็นปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ.วังสะพุง จ.เลย  หลังจากนั้น 1 ปี ย้ายไปเป็นปลัดอำเภอวัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี (ในขณะนั้น)   สามปีต่อมาย้ายกลับมาที่ จ.เลย ตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (จพง.ปค.7) ฝ่ายท้องถิ่นจ.เลย   ขึ้นเป็นนายอำเภอครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  และในปีเดียวกัน ย้ายเป็นนายอำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  ก่อนจะย้ายมาเป็นนายอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ในอีกสองปีต่อมา

หลังจากนั้นในปี  พ.ศ.2547 ย้ายเข้าไปชุบตัวที่กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้อำนวยการศูนย์(เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร 9) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอง ผวจ.กาฬสินธุ์ในปี  พ.ศ.2548  อีกสองปีต่อมา ย้ายไปเป็นรอง ผวจ.หนองคาย  , ยโสธร และ จ.มหาสารคาม จังหวัดละ 1 ปี  ก่อนจะขึ้นเป็นผวจ.กาฬ สินธุ์ในปี 2552 และ ปี 2554 ย้ายไปเป็น ผวจ.นครศรีธรรมราช  จนกระทั่งขอย้ายตัวเองมาเป็นผวจ.เลย  ซึ่งนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  มีภรรยาเป็นชาว จ.เลย  มีความสนิทแนบแน่นกับแกนนำพรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช.อย่างนายจตุพร  พรหมพันธ์  ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้ขึ้นนั่งตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราชด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น