วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

เศรษฐกิจเลยบูมต่อเนื่อง บสย.หนุนผู้ประกอบการรายย่อย รับค้ำประกันเงินกู้สู้ตลาดอาเซียน

 

ที่โรงแรมเลยพาเลซ  จ.เลย  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานสาขาอุดรธานี  เปิดแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างหอการค้า จ.เลย สภาอุตสาหกรรม จ.เลย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.เลย  โดยมีนายมโนฑ  ศรีพรมทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย.สาขาอุดรธานี   นายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต  ประธานหอการค้า จ.เลย  นายสะอาด  พรหมภักดี  ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เลย และนายไชยรัช  ตรียานุกูลมงคล  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.เลย  ร่วมแถลงข่าวนายมโนฑ  ศรีพรมทอง  กล่าวว่า  บสย.เล็งเห็นว่าจังหวัดเลยมีเศรษฐกิจกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากผลการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.ที่เพิ่มขึ้นมากทุกปี ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16  เมื่อเทียบกับปี 2554  เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการขยายตัวด้านสินเชื่อการค้า การลงทุนมากขึ้น  ซึ่งในส่วนนี้ บสย.ได้เข้าไปช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อตามความต้องการ  ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันในจังหวัดเลยนั้น บสย.ได้ให้การค้ำประกันสินเชื่อรวมทุกโครงการ 582 ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน 1,636 ล้านบาท  และพร้อมจะช่วยเหลือให้สมาชิกและผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่ของจังหวัดเลยให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นต่อไป  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย.สาขาอุดรธานี  กล่าว

ด้านนายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต  ประธานหอการค้า จ.เลย  กล่าวว่า  ถือเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่จะได้เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนประกอบธุรกิจที่มีได้มี บสย.เข้ามาช่วยส่งเสริมค้ำประกันการกู้เงิน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการของ จ.เลย มีโอกาสขยายธุรกิจ  เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  โดยขณะนี้ในจังหวัดเลยมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมาหอการค้า จ.เลย ก็ได้แสวงหาความร่วมมือกับ สปป.ลาว ด้านการค้า การลงทุน  ซึ่งการลงทุนของผู้ประกอบการของ จ.เลย ต่อไปนี้จะคล่องตัวมากขึ้น  ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วย


บสย.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดขึ้นตาม"พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม"  เพื่อรับโอนกิจการของกองทุนประกันสินเชื่อ ทั้งหมด(กสย.)การที่มีการจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจขนาดย่อมได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากที่สุด , ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั้นใจในการให้สินเชื่อกับธุรกิจขนาดย่อมมากที่สุด , เร่งกระจายสินเชื่อไปยังทั่วประเทศได้เร็วขึ้นและเพื่อทำให้การพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฯบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น