วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หนึ่งปีแท็บเล็ตป.1 จ.เลย พบปัญหาอื้อ ครูหนุน สพฐ.แจกเงิน 3 พัน


ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายแจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยได้เริ่มแจกให้นักเรียนไปใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งในพื้นที่ จ.เลย ได้รับแท็บเล็ตทั้งสิ้นจำนวน 5,907  เครื่อง โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จำนวน 2,567 เครื่อง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จำนวน 2,338 เครื่อง  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จำนวน 1,002 เครื่อง

นายสุรพล  ศรีน้ำย้อย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวน  ในฐานะคณะทำงานฝึกอบรมครูในการใช้แท็บเล็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เปิดเผยว่า จากหนึ่งปีที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลแจกจ่ายแท็บเล็บให้นักเรียนพบว่ามีทั้งผลดีและผลเสีย  ผลดีคือ นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ นักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ยังอ่านหนังสือไม่ออก เด็กวัยนี้ควรไปเน้นให้เขาอ่านออกเขียนได้เสียก่อน แต่ต้องมาใช้สื่อการเรียนชนิดนี้ ทำให้ไม่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่ครูชั้น ป.1 ส่วนใหญ่อายุค่อนข้างมาก การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร  และตัวอุปกรณ์ยังถือว่าไม่มีคุณภาพ จึงทำให้เป็นภาระกับโรงเรียน ต้องจัดหางบประมาณมาซื้ออุปกรณ์เสริม และบำรุงรักษา  ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ  ทางรัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนห่างไกลความเจริญ  ทำให้ไม่สามารถนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  จึงอยากขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้ได้ทุกโรงเรียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับแท็บเล็ตที่แจกมา

นายสุรพล  ศรีน้ำย้อย

นายสุรพล กล่าวอีกว่า  จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการจะยกเลิกกันแจกแท็บเล็ต โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีให้เงิน 3,000 บาทแก่ผู้ปกครองนั้น ตนเห็นด้วยอย่างยิ่ง  เพราะหากผู้ปกครองนำเงินไปซื้อเครื่องให้บุตรหลานเอง ก็จะเป็นการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น การซ่อมบำรุงดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้น  หรือการแนะนำวิธีการใช้แท็บเล็ตจะใกล้ชิดกับผู้ขายได้มากกว่า ซึ่งปัญหาแท็บเล็ตที่แจกมานั้น การซ่อมบำรุงหรือให้คำแนะนำต่างๆ ต้องรอคิวนานมาก เพราะสั่งซื้อจากส่วนกลาง นายสุรพลกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น