วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าฯ เลยคนใหม่ ยืนยันจัดงานเทศกาลคริสต์มาสภูเรือปีที่ 2


ผู้ว่าฯเลยคนใหม่ ยืนยัน สานต่องานผู้ว่าฯคนเก่า ยืนยันจัดกิจกรรม “ เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 2 ” ตามมติของผู้นำท้องถิ่นอำเภอภูเรือ เพราะข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 39 เปอร์เซ็นต์  และจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มเป็นกว่า 2,600 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เดินทางไปร่วมประชุมหารือกับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเรือถึงแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ  โดยได้เน้นไปที่การจัดงานเทศกาลเทศกาลต้นคริสต์มาส ซึ่งอำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกไม้ประดับชนิดนี้มากที่สุดของประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำท้องถิ่นของอำเภอภูเรือ ทั้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคการเมืองในพื้นที่ ได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อหารายได้เข้าสู่อำเภอ สร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ปรากฏว่า ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอภูเรือ ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจผลการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2555  ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ทุกฝ่ายจึงมติเห็นชอบขอให้จังหวัดเลย จัดกิจกรรม   “ เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 2 “  ขึ้นอีกในปีนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า จากการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เมื่อ 2555 มีส่วนผลักดันให้จำนวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเลย เพิ่มขึ้นเป็น 1,800,000 คน หรือ 39  % ของปีที่ผ่านมา  และจะทำให้จังหวัดเลยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น  2,600 ล้านบาทจังหวัดเลยจึงรับข้อเสนอของชาวอำเภอภูเรือ ในการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 2 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังแนะนำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นว่า ทุกภาคส่วนของอำเภอภูเรือจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และมีความรู้สึกว่าอำเภอภูเรือเป็นสังคมที่สงบ ร่มเย็น และชาวภูเรือทุกคนจะต้องทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น