วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เลยแทรกแซงราคาข้าวโพดตามมติครม. ให้ 7-9 บ./ก.ก.


จังหวัดเลยพร้อมดำเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดแล้ว ผู้ประกอบการ 16 รายพร้อมรับซื้อ ย้ำเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพด ให้ราคากิโลกรัมละ 7-9 บาท


นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57  เพื่อยกระดับราคาจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามคุณภาพ มาตรฐาน คือ ข้าวโพดความชื้น 30 % กิโลกรัมละ  7  บาท , ความชื้น 14.5 % กิโลกรัมละ  9 บาท   ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2556  ขณะนี้ในจังหวัดเลย มีผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 16 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถไปขอขึ้นทะเบียนได้ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ และเมื่อจะนำข้าวโพดไปขายตามมาตรการโครงการ จะต้องนำเอกสารไปยื่นต่อผู้ประกอบการที่รับซื้อ คือ ใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฉบับจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังกล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57  ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย

พื้นที่อำเภอเมือง 5 ราย คือ ลานกิจรุ่งโรจน์พืชผล  หมู่ 11 ตำบลนาดินดำ , ร้านจงนภา  หมู่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง , บริษัท อมรวัฒนาเลย จำกัด  บ้านแฮ่ ตำบลกุดป่อง , ร้านพรประเสริฐพานิช หมู่ 13 ตำบลน้ำสวย , บริษัท ฝ้ายเมืองเลย จำกัด  ถนนร่วมใจ  ตำบลกุดป่อง

พื้นที่อำเภอวังสะพุง  6  ราย คือ บริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด  หมู่ 14  ตำบลวังสะพุง , บริษัท รุ่งเรืองวังสะพุงพืชผล จำกัด  หมู่ 6  ถนนมลิวรรณ  ตำบลวังสะพุง ,   บริษัท ธรีพลัสอะโกร หมู่ 2 ตำบลศรีสงคราม , ร้านซินล้งไถ่ หมู่ 7  ตำบลวังสะพุง , ร้านเอ็งกี่  หมู่ 8  ตำบลวังสะพุง , บริษัท ยงสวัสดิ์พืชผลวังสะพุง จำกัด  หมู่ 9  ตำบลวังสะพุง

พื้นที่อำเภอท่าลี่  5  ราย  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพรอะกรีเทรด หมู่ 1  ตำบลท่าลี่ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์รุ่งเรือง หมู่ 5  ตำบลหนองผือ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒกฤตย์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต หมู่ 4 ตำบลอาฮี , ร้านพีรพงษ์พาณิชย์  หมู่ 6  ตำบลหนองผือ  และ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนกนก  หมู่ 7 ตำบลหนองผือ     

หากมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย (สามแยกทองคำ) โทรศัพท์  042-811163 หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-811485.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น