วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แถลงข่าวงานออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน แห่งเดียวในไทย


ที่วัดศรีคุณเมือง  ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   พร้อมด้วยนางสาวยุพา ปานรอด  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  นายวิสา  ญัญยาลักษณ์  นายอำเภอเชียงคาน  และนายหล่ง  แก้วนิรันดร์  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจำปี  ๒๕๕๖


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์ เป็นประเพณีดั้งเดิม ของชาวเชียงคาน โดยพระยาศรีอรรคฮาด  นายอำเภอคนแรก  ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน  ร่วมจัดทำปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว นอกจากนี้ชาวเชียงคานยังทำผาสาดลอยเคราะห์ที่ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน ลอยลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน  ซึ่งการประกอบพิธีผาสาดลอยเคราะห์จะมีขึ้นในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ     ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  การ การไหลเรือไฟ  ผาสาดลอยเคราะห์   มีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีขบวนของดีจากตำบลต่าง ๆ  จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗ เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น