วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชาชนชาว จ.เลยสรงน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราช


เมื่อเวลา 16.00 วันที่ 25 ตุลาคม 2556  ที่วัดศรีสุทธาวาส  พระอารามหลวง  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงกราบหลวงปู่ศรีจันทร์ 


พร้อมด้วย พระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ประกอบพิธีสรงน้ำพระศพ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และทหาร เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงสิ้นพระชนม์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น