วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปภ.เลยประกาศพื้นที่ภัยหนาวทั้งจังหวัด ครบ 14 อำเภอนายทแกล้ว  นุศรีวอ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย  เปิดเผยว่า  จากการที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยช่วงนี้หนาวเย็น ลงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส  และบนยอดภูอากาศหนาวจัด อุณหภูมิอยู่ที่ 3-7 องศาสเซลเซียส ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทั้ง 14 อำเภอแล้ว เนื่องจากมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันนานกว่า 3 วัน  โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดจะอนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องกันหนาวแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากจน ขณะเดียวกันได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป.

นายทแกล้ว  นุศรีวอ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น