วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้แทนสมเด็จพระบรมฯมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ อ.ภูเรือ


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556  เวลา 10.30 น.  ที่โรงเรียนบ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.ไพบูลย์  สุขเจตนี  รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชการ อันประกอบด้วย เครื่องกันหนาว อาทิ ผ้าห่ม หมวกไหมพรม ผ้าขนหนูถุงมือ และถุงเท้า จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้  ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่อาการเจ็บป่วยในครั้งนี้ด้วย


นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  จากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556  เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดเลยมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด ราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารได้รับความเดือดร้อนจากสสภาพอากาศหนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องกันหนาว ในพื้นที่ 14 อำเภอ รวมจำนวน 138,987 คน  แยกเป็นผู้สูงอายุจำนวน 53,914 คน  เด็กผู้ไร้อุปการะจำนวน 25,471 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 42,349 คน ทำให้ปัจจุบัน จังหวัดเลยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอภูเรือ  อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูกระดึง และอำเภอเมืองเลย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น