วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เปิดงานฤดูหนาว อ.วังสะพุง


เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2556  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานเชื่อมสามัคคีประเพณีวัฒนธรรมฤดูหนาวอำเภอวังสะพุง  ประจำปี 2556

นายโสภณ  สุวรรณรัตน์   นายอำเภอวังสะพุงกล่าวว่า  งานฤดูหนาวอำเภอวังสะพุงเป็นงานรื่นเริงประจำปีของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังสะพุง ที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตร จัดขึ้นในราวปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นสบาย ธรรมชาติสวยงาม ดอกไม้กำลังบานสะพรั่ง พืชผักผลไม้ทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์   งานฤดูหนาวเป็นงานออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และร้านค้าเอกชน ตลอดจนการจัดประกวดกิจกรรมการแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร และการละเล่นตามวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องประชาชนจากหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ  ของอำเภอวังสะพุง  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่น   อำเภอวังสะพุงจึงได้ทำโครงการจัดงานเชื่อมสามัคคีประเพณีวัฒนธรรมฤดูหนาวอำเภอ วังสะพุง  ประจำปี  2556  ในวันที่  9 – 23 ธันวาคม 2556  ขึ้น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น