วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

เลยทุบสถิติคนแห่เที่ยวช่วงปีใหม่กว่า 3 หมื่นคน ฟันรายได้กว่า 100 ล้านบ.

ถนนคนเดินเชียงคาน
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการจัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ปรากฏว่า   จังหวัดเลย  มีห้องพัก 4,719  ห้อง  มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในวันที่  28  ธันวาคม  2556  และ วันที่  1  มกราคม  2557   ประมาณร้อยละ  90  เฉพาะวันที่  29 – 31  ธันวาคม   2556  เข้าพักเต็มทุกที่   เป็นนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ใช้ห้องพักไม่น้อยกว่า 32,000  คน  นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีที่พัก  ต้องใช้วิธีกางเต็นทตามจุดต่าง ๆ  อีกเป็นจำนวนมาก

ส่วนผู้เยี่ยมเยือนเข้ามาในพื้นที่คาดว่าไม่น้อยกว่า 30,000  คน  เนื่องจากเส้นทางสายภูเรือ - ด่านซ้าย ซึ่งเป็นพื้นที่จัดและจำหน่ายพันธุ์ไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งใหญ่ของประเทศไทย และเส้นทางเข้าสู่อำเภอเชียงคาน  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับที่ 3 จากการสำรวจของเวปไซต์ postjung.com  มีสภาพการจราจรติดขัด  คาดว่าการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยของนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านที่พัก  ประมาณ  105  ล้านบาท  มากกว่า  ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะ 5  ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้น และกว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทย ทุกรุ่นอายุ เพราะจากการสำรวจของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มักจะเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยม หรือกล่าวขานถึงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจในอันดับต้นๆ ของประเทศ  แต่สิ่งที่จังหวัดเลยจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปในอนาคต ก็คือ จะต้องปรับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของอาคารบ้านเรือนและสถานที่ท่องเที่ยว  การรักษาความปลอดภัย  การให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยที่ดี  การไม่เอาเปรียบหรือค้ากำไรเกินควรกับนักท่องเที่ยว  ซึ่งจะเป็นจุดขายและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และ ผู้มาเยือนจังหวัดเลยในระยะยาว  ซึ่งจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์   วางแผนงาน  และมาตรการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ให้ยั่งยืนตลอดไป.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น