วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

งดขบวนแห่งานดอกฝ้ายฯ ’57 เลี่ยงเลือกตั้ง ส.ส.


งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 57  เนื้อหาสาระคงเดิม แต่งดการจัดขบวนแห่ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง


นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรม   “ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน  สืบสานวัฒนธรรมไทเลย “  ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยจะมีกิจกรรมเด่น เช่น การจัดขบวนแห่  การแสดง และการออกร้านแสดงผลงานกิจกรรม และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของทุกอำเภอ    แต่เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่  2  กุมภาพันธ์ 2557  ทำให้มีผลกระทบต่อกิจกรรมในพิธีเปิดงาน วันที่ 1  กุมภาพันธ์  เนื่องจากในการเลือกตั้ง สส. ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชาชนอาจจะสนใจจดจ่ออยู่กับการเลือกตั้ง  อีกทั้งอาจจะมีผู้ไม่หวังดี นำประเด็นทางการเมืองมาเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย   ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้ง 


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  ได้นำเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  พิจารณาในประเด็นนี้  ซึ่งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย  มีมติเห็นชอบให้งดการจัดขบวนแห่ และประกวดขบวนแห่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ในกิจกรรมส่วนอื่นยังคงเป็นไปตามเดิม เช่น พิธีเปิดงาน ที่สนามหน้าศาลากลาง  การออกร้านกาชาด  การออกร้านแสดงผลงานและแสดงวัฒนธรรมของทุกอำเภอ  กิจกรรมบันเทิง  และร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม และเวลาในการจัดงาน ยังคงเป็น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เช่นเดิมทุกประการ  จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเลย และผู้สนใจเข้าร่วมชม  ร่วมสนุก  ร่วมรับโชคกับร้านกาชาด  ใน  “ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” โดยพร้อมเพรียงกัน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น