วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทต.ศรีสองรักจัดยิ่งใหญ่ ตะกร้องานดอกฝ้ายฯ 57


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557  ที่สนามตะกร้อชั่วคราว  ภายในงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2557  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธิเปิดการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ  งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒธรรมไทเลย   จัดโดยเทศบาลตำบลศรีสองรัก

นายทวี  เสริมภักดีกุล  นายอำเภอด่านซ้าย  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากจังหวัดเลยได้กำหนดจัดงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒธรรมไทเลย   ในระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี  นอกจากจะมีการออกร้าน และจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สินค้าพื้นเมือง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว  ยังมีการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อ  เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเลือก ความสนุกสนานให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน  ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม  ซึ่งมีนักตะกร้อระดับชาติร่วมทีมด้วยหลายคน โดยแข่งขันในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์  2557สำหรับการแข่งขันในปีนี้ เทศบาลตำบลศรีสองรักได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย แห่งละ 20,000 บาท  ประกอบด้วย อบต.นาดี , อบต.นาหอ , อบต.ปากหมัน , อบต.โคกงาม , อบต.วังยาว , อบต.กกสะทอน  , อบต.โป่ง , อบต.โพนสูง , อบต.อิปุ่ม , และเทศบาลตำบลด่านซ้าย  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย บริษัททุ่งคำจำกัด  และสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันจากศูนย์ กกท.จังหวัดเลยด้วย


ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด  มีการแข่งขันตะกร้อนัดพิเศษระหว่างทีมปกครองจังหวัดเลย  นำทีมโดยนายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายณรงค์ศักดิ์   พลศักดิ์  ปลัดจังหวัดเลย  และนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  นายอำเภอเมืองเลย  พบกับทีมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย  นำโดย พ.ต.อ.สมชาย  ศรีคำแดง  ผู้กำกับการ สภ.วังสะพุง  ผลปรากฏว่า  ทีมตำรวจภูธรจังหวัดเลย ชนะ 2-0 เซต. 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น