วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลเลือกตั้ง ส.ส.เลย เพื่อไทยกวาดเรียบ ผู้ใช้สิทธิ 61% โหวตโน-บัตรเสียรวมกว่า 28%


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย (กกต.)  เปิดเผย การเลือกตั้ง ส.ส.เลย  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งจังหวัดเลยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  4  เขต  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 481,777 คน  จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น ประชากรทั้งสิ้น 620,780 คน  มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 294,888 คน คิดเป็นร้อยละ 61.21  บัตรเสียจำนวน 38,236 ใบ คิดเป็นร้อยละ 12.97  บัตรประสงค์ไม่ลงคะแนน 45,155 ใบ  คิดเป็นร้อยละ 15.31  โดยมีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 16 คน  จาก 6 พรรคการเมือง
 
สำหรับผลการเลือกตั้งปอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า  เขตเลือกตั้งที่ 1  อันดับ 1 นายปรีชา  สมบูรณ์สุข  ผู้สมัครหมายเลข  15 จากพรรคเพื่อไทย  ได้  29,909 คะแนน  อันดับ 2 นายทศพล   สังขทรัพย์  ผู้สมัครหมายเลข 6  จากพรรคภูมิใจไทย ได้ 19,652 คะแนน  อันดับ 3 นายวิทยา  โพธิพัฒน์  ผู้สมัครหมายเลข  1  จากพรรคชาติพัฒนา  ได้ 7,441 คะแนน  และอันดับ 4 นายอุดม  อ่ำแย้ม  ผู้สมัครหมายเลข  5  จากพรรคพลังสหกรณ์  ได้ 3,051 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2   อันดับ 1 นางนันทนา  ทิมสุวรรณ  ผู้สมัครหมายเลข 15 จากพรรคเพื่อไทย  ได้ 49,459 คะแนน  อันดับ 2 นายธรรมพล  หงส์คำ  ผู้สมัครหมายเลข 5 จากพรรคพลังสหกรณ์  ได้ 2,902 คะแนน  และอันดับ นางอริสราภรณ์  เฟื่องอารมณ์  ผู้สมัครหมายเลข  24  จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้  831 คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่  3  อันดับ 1 นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  ผู้สมัครหมายเลข 15  จากพรรคเพื่อไทย  ได้  30,026 คะแนน  อันดับ นายสิทธิชัย  สิทธิรัตน์  ผู้สมัครหมายเลข 6   จากพรรคภูมิใจไทย  ได้ 13,379 คะแนน  อันดับ 3 นายนาวิน  วังคีรี  ผู้สมัครหมายเลข  1  จากพรรคชาติพัฒนา  ได้ 4,091 คะแนน  และอันดับ 4 นายนอง  บัวระภา  ผู้สมัครหมายเลข 5 จากพรรคพลังสหกรณ์  ได้  1,121 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4  อันดับ 1 นายวันชัย  บุษบา  ผู้สมัครหมายเลข 15 จากพรรคเพื่อไทย  ได้  35,411 คะแนน  อันดับ นายชูศักดิ์  บัวระภา  ผู้สมัครหมายเลข  6   จากพรรคภูมิใจไทย  ได้  10,762 คะแนน   อันดับ 3  นายแสงจันทร์  ศรีพลเมือง  ผู้สมัครหมายเลข  5  จากพรรคพลังสหกรณ์  ได้  4,744 คะแนน  อันดับ 4  นายบรรณกร  จันมา  ผู้สมัครหมายเลข  24  จากพรรคประชาธิปไตยใหม่  ได้  1,506 คะแนน  และอันดับ นายชยกร  เศษสุวรรณ  ผู้สมัครหมายเลข 27  จากพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  ได้  258 คะแนน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น