วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทหารพรานที่ 21 กกล.สุรศักดิ์มนตรีร่วมกับสปป.ลาวปลูกป่าอาเซียน-แข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์


เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2557  ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ  ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย  พ.อ.มงคล  หอทอง  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว และโครงการปลูกป่าอาเซียน  จัดโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21  อำเภอท่าลี่  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ  โดยมีท่านอำคา  รัศมี  ผู้แทน สปป.ลาว  นำประชาชนชาวเมืองแก่นท้าว  แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เข้าร่วมโครงการ

พ.อ.มงคล  หอทอง  กล่าวว่า  โครงการนี้กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความสามัคคีของพี่น้องตามแนวชายแดน อันจะนำไปสู่การร่วมมือในการป้องกันแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยของราษฎรตามแนวชายแดนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าอาเซียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เกิดการพัฒนาผืนป่าร่วมกันให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนระหว่างเมืองแก่นท้าวกับบ้านหนองผือ อ.ท่าลี่ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติร่วมกันมายาวนาน ให้เกิดการพัฒนาความเจริญ และความสงบสุขของพี่น้องทั้งสองประเทศ.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น