วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

สพม.19 สอบภาค ค ครูผู้ช่วยเป็นไปเป็นไปอย่างคึกคัก จับสลากกรรมการก่อนสอบ 10 นาที ป้องกันทุจริต

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู จัดการสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 มีผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข จำนวน 419 คน ทั้งหมด 16 วิชาเอก จากผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 2,043 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 โดยวิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. การประกอบคุณความดี 3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ และ 5. เจตคติและอุดมการณ์ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เดินทางมาสอบอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ทาง สพม.19 ยังคงมีมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการทุจริตช่วยเหลือผู้เข้าสอบโดยการจับสลากห้องสอบก่อนดำเนินการสอบเพียง 10 นาที ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เรียกผู้สมัคร เจ้าหน้าที่รวมคะแนน และกรรมการสอบซึ่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน และศึกษานิเทศก์อีก 1 คน รวมห้องสอบละ 5 คน โดยจะประกาศผลสอบภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และจะเรียกบรรจุรอบแรกทั้งหมด 17 อัตรา.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น