วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

จัดวิ่งแข่งขึ้นยอดภูกระดึง


อำเภอภูกระดึง  ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จัดกิจกรรมท้าทายนักกีฬาและวงการวิ่ง แข่งขันพิชิตภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและขึ้นชื่อความยากลำบากในการเดินทางมากที่สุด

นายศรีธรรม  ราชแก้ว  นายอำเภอภูกระดึง  กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวภูกระดึงให้หลากหลาย ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจออกกำลังกาย รวมทั้งการใช้กีฬา   เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  จึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดกิจกรรม “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง” ขึ้น โดยท้าทายนักกีฬา นักวิ่ง นักท่องเที่ยว เยาวชน รวมทั้งนักกีฬาประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนทั่วไปที่สนใจ วิ่งพิชิตภูกระดึงในเส้นทางธรรมชาติเส้นทางหลักขึ้นภูกระดึงที่เก่าแก่เกือบร้อยปี ซึ่งต้องขึ้นเขาลาดชัน 5.5 กิโลเมตร  และทางราบบนยอดภูอีก 4 กิโลเมตร รวม 9.5 กิโลเมตร


นายศรีธรรม  ราชแก้ว
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ  รุ่นอายุ  20 – 29  ปี  , รุ่นอายุ  30 – 39 ปี และรุ่นอายุ  40 – 49  ปี 

ผู้ชนะรุ่นทั่วไปอันดับ 1 – 3 แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 / 2,000 / 1,000 บาท ตามลำดับ ผู้ชนะรุ่นบุคคล อันดับ 1 – 3 แต่ละประเภทและรุ่นจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 2,000 / 1,000 / 800 บาท  ตามลำดับ และรางวัลผู้ทำเวลาได้ดีที่สุดในการแข่งขัน  จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล คนละ 10,000  บาท  โดยมีกำหนดการจัดแข่งขัน ดังนี้ 

วันเสาร์ที่  3 พฤษภาคม  2557 เวลา 13.00–19.00 น.  ลงทะเบียนนักวิ่ง รับเบอร์และเสื้อ 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภา คม 2557 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป - พิธีเปิดการแข่งขัน – การแสดงนาฎศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เริ่มการแข่งขัน   เวลา 09.00 – 10.00 น.- รับประทานอาหาร พิธีรับมอบรางวัลและการแสดงศิลปพื้นบ้าน- ปิดการแข่งขัน  ค่าสมัครแข่งขันท่านละ 300  บาท  ผู้สมัครแข่งขันทุกคนจะได้รับแจกเสื้อ  ผู้ที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา   ชื่อบัญชี โครงการคนเหล็กพิชิตภูกระดึงเลขที่บัญชี   0201170 - 12656  ชำระแล้วส่งหลักฐาน  โทรแจ้งชื่อ – สกุล  ที่อยู่  เบอร์โทรติดต่อ ขนาดของเสื้อที่สวมใส่ได้ที่  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐานเชิงเขา โทร 042-871333 หรือ srithamr@hotmail.co.th  หรือ Line นอ.ภูกระดึง เลย   ID srithamr ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  21 เมษายน 2557. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น