วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทหารพรานที่ 21-อ.ปากชม จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  ต.หาดคำภีร์  อ.ปากชม จ.เลย  นายเกียรติพงษ์   ทิพเสนา   นายอำเภอปากชม   พร้อมด้วยท้าวบุญเที่ยง  ขุนศรี  เจ้าเมืองสังข์ทอง   แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่  ไทย-ลาว  ปี 2557  และเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย-ลาว ครั้งที่ 1
 
โดยมี ร.ต.สมชาย  ศรีบุรินทร์   ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2106  ร.ต.ต.จักรกฤษณ์  วิศรี ผู้บังคับหมวด ตชด. 246   นายอุทัย  บัวแสงเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 
นายทวีศักดิ์  ดาปี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ และโรงเรียนเครือข่ายแก่นจันทร์โมเดล ท้าวสีสุ ทำมะวงษ์ หัวหน้าห้องการศึกษาและกีฬาเมืองสังข์ทอง  และประชาชนทั้งสองประเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากนายทวีศักดิ์  ดาปี 

นายทวีศักดิ์  ดาปี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 นั้น สืบเนื่องจาก ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันกันมาช้านาน เพราะนอกจากจะมีสภาพสังคมวัฒนธรรม ภาษาที่คล้ายคลึงกันแล้ว ในแง่ของเขตแดนก็ยังสามารถนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปมาหาสู่กันได้ สายสัมพันธ์ของผู้คนในแถบนี้ทำให้เกิดความรักสนิทสนมกัน และในเร็วๆนี้ก็จะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ความสัมพันธ์สองประเทศยิ่งจะเกิดความรักสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป  ซึ่งจะทำให้สองประเทศมีการพัฒนาทางด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  ฟุตบอล วอลเลย์บอล  เซปัคตะกร้อ และ เปตอง   ขณะเดียวกัน ร.ต.สมชาย  ศรีบุรินทร์ ผบ.ร้อยทหารพรานที่ 2106 ได้มอบลูกฟุตบอล และลูกวอลเลย์บอล ให้แก่ท้าวสมพร  แสงแก้วมีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์ห้วยล้า เมืองสังข์ทอง สปป.ลาว  เพื่อนำไปให้นักเรียนใช้เล่นกีฬา.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น