วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชาชนนับหมื่นร่วมพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557  ที่พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย  นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557  โดยมีประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีกว่า 10,000 คน

พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก เป็นหนึ่งในประเพณีในงานวันนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีของชาวอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดยาวนานกว่า 400 ปี  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี  เป็นการทำความสะอาด และซ่อมแซมบูรณะพระธาตุศรีสองรัก  ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ลูกหลานจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  โดยพิธีนี้มีเจ้าพ่อกวน และเจ้าแม่นางเทียม ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้ายเป็นผู้นำประกอบพิธี  

ทั้งนี้ พระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย ได้ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยาม และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) แห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานว่าจะไม่สู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนกัน 

พระธาตุศรีสองรัก จึงถือเป็นพระธาตุแห่ง สัจจะ และไมตรีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ 400 ปีเศษแล้ว   ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนห้ามแต่งกายด้วยสีแดง เพราะถือว่าเป็นสีแห่งเลือด และความรุนแรง ขณะเดียวกันได้มีข้อห้ามสุภาพสตรีเข้าภายในรั้วรอบพระธาตุด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น