วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เปิดงานบุญหลวงและละเล่นผีตาโขน นักท่องเที่ยวแห่ชมกว่า 50,000 คน

เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2557  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย  จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี 2556   จัดโดยอำเภอด่านซ้าย  เทศบาลตำบลด่านซ้าย  เทศบาลตำบลศรีสองรัก  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 50,000 คน

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต, พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม, ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน, พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส, ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง, พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน, พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง, งานแฮนด์เมด, งานหัตถกรรม, งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้ายและชาวจังหวัดเลย พร้อมด้วยการแสดงดนตรีและแสดงโชว์จากกลุ่มเยาวชน, มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย, กิจกรรม กิน อยู่ อย่างคนด่านซ้ายรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของชาวอำเภอด่านซ้ายอีกด้วย

นายทวี  เสริมภักดีกุล  นายอำเภอด่านซ้าย  กล่าวว่า  การจัดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย  เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น โดยรวมเอา งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าใว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าได้รับอนิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล และในงานบุญนี้จะมี ผีตาโขนทั้งน้อยใหญ่หลายร้อยตัวออกมาวาดลวดลาย สร้างสีสันในขบวนแห่ทั่วเมืองด่านซ้าย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น