วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จทบ.เลยจัดโครงการปรองดองที่ อ.หนองหิน เวทีสุดท้ายของจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2557  ที่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อ.หนองหิน จ.เลย  พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ในฐานะผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 9 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  พลศักดิ์  ปลัดจังหวัดเลย  พล.ต.ต.ศักดา  วงศ์ศิริยานนท์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิด

การจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2  ได้ให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งมีกิจกรรมให้เปิดหน่วยบริการทางแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก และโรงพยาบาลหนองหิน การแสดงดนตรี จากหมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกเลย การให้บริการตัดผมจากสถานีตำรวจภูธรหนองหิน และจังหวัดทหารบกเลย  และกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอหนองหิน โดยมีประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้นับเป็นครั้งสุดท้ายของจังหวัดเลย หลังจากที่ได้ดำเนินการมาครบแล้วทั้ง 14 อำเภอ. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น