วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชาวสวนยางเลยร้องนายกฯ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ขอก.ก.ละ 100 บ.


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย   ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย นำโดยนายชัยยุทธ  พิศถาน  ผู้ประสานงานชาวสวนยางจังหวัดเลยและคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อนายนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เพื่อให้ทางราชการแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำ
หนังสือดังกล่าวระบุว่า   ปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำอย่างยิ่ง ยางก้นถ้วยราคากิโลกรัมละ 23-25 บาท  ทำให้เกษตรกรสวนยางพารา 57 จังหวัด จำนวน 1 .6 ครอบครัวเดือดร้อนทุกข์ยาก โดยจังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ถึง 6-7 แสนไร่  ถือเป็นรายได้หลักของจังหวัด ในปี 2551-2553 ราคาอยู่ที่กิโลกรัม 160 บาท เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมาก  พอมาถึงปี 2557 ราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 50-60 บาท สร้างความเดือดร้อน ทุกข์ยากให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคายางพาราต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต  ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 64.50 บาท ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพประจำวัน 
“เกษตรกรขอพึ่งบารมี พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  แก้ปัญหาราคายางโดยปรับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท และให้ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต 2,520 บาทต่อไร่ โดยไม่เกินรายละ 25  ไร่อีกหนึ่งฤดูกาลผลิต   เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวไทยที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศด้วย”  หนังสือระบุ     
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  ทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้  พยายามแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างเต็มที่ แต่ราคาที่ตกต่ำเป็นเพราะกลไกการตลาด  อย่างไรก็ตาม ตนจะเร่งนำปัญหาความเดือดร้อนที่ได้ยื่นมาครั้งนี้ เสนอต่อไปยังรัฐบาลโดยเร็ว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น