วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คุมประพฤติเลยตั้งเครือข่ายพ่อ-แม่ แก้ปัญหายาเสพติด

ที่โรงแรมใบบุญเพลส  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด  จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย

นางวรัญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้  สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด  ภายใต้แนวคิด พลังครอบครัว  เพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยการให้พ่อแม่ ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นการพัฒนาพ่อแม่อาสา ให้มีความพร้อมในการดูแลบุคคลในครอบครัวและบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดเลยไปแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พ่อ-แม่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชน จำนวน 200 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเลยและวิทยากรกระบวนการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย   นางวรัญญากล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น