วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระเบิดศึกวิทยุการบินมินิลูกยาง รอบคัดเลือก จ.เลย 13-17 ส.ค.เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย  มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ประจำปี  2557คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเลย

นายสุพจน์  วงศ์พรหมท้าว  ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย กล่าวว่า  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด (บวท.)  สมาคมวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ดำเนินการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ประจำปี  2557  สำหรับนักเรียนประถมศึกษา  อายุไม่เกิน  12  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล  ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักกีฬาอันเป็นรากฐานสำคัญเพื่อไปสู่ระดับชาติต่อไป นอกจากนั้นยังมุ่งหวังที่จะใช้ในการนำกีฬาเป็นสื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด


ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย กล่าวอีกว่า ในการแข่งขันรอบแรก  กำหนดจัดขึ้นในทุกจังหวัด  เพื่อหาทีมชนะเลิศ  ชาย หญิง  จังหวัดละ ทีม  รวม  2  ทีม  ไปแข่งขันฯ ในระดับภาคต่อไป  สำหรับในปีนี้ จังหวัดเลยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  13 - 17  สิงหาคม   2557     โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย  โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ  ประหญิง  9 ทีม  ประกอบด้วย  ร.ร. บ้านบึงสวรรค์ (แชมป์เก่า) , ร.ร.บ้านยาง , ร.ร. เมืองเลย  , ร.ร. บ้านเมี่ยง  , ร.ร.บ้านโป่ง , ร.ร. บ้านห้วยอาลัย , ร.ร. บ้านโพน  , ร.ร. บ้านสะอาดลายเหนือ   และบ้านท่าลี่ 


สำหรับประเภทชายมี  9 ทีม  ประกอบด้วย  ร.ร. บ้านบึงสวรรค์ , ร.ร.บ้านยาง  , ร.ร. เมืองเลย  , ร.ร. บ้านเมี่ยง  , ร.ร.เทศบาล 2  , ร.ร. บ้านกกทอง  , ร.ร. บ้านโพน  , ร.ร. บ้านสะอาดลายเหนือ   และ ร.ร. บ้านไร่ทาม


ส่วนการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ดำเนินการจัดการแข่งขัน  ระหว่างเดือนตุลาคม พฤศจิกายน  2557   จังหวัดอุดรธานี.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น