วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองเลยจัดแข่งเรือยาวทางโค้งแห่งเดียวในประเทศ


นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวว่า เทศบาลเมืองเลยร่วมกับส่วนราชการ  ห้างร้าน  สถาบันการศึกษา  และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 6 )และงานประเพณีลอยกระทง  ระหว่างวันที่  46  พฤศจิกายน  2557  ณ  ลำน้ำกุดป่อง  ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง  และบริเวณริมน้ำกุดป่องสวนสาธารณะข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
การจัดงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน ในวันที่  4  พฤศจิกายน 
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อกุดป่อง วันที่  5  พฤศจิกายน และพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน  2557  ส่วนการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชาทานฯ และการแข่งบันเรือเล็กจะมีขึ้นในวันที่  5-6 พฤศจิกายน 2557  การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
การแข่งขันเรือเล็ก  , การประกวดกองเชียร์เรือยาว เรือเล็ก  ซึ่งการแข่งขันเรือยาวที่ลำน้ำกุดป่องนี้ ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นเส้นทางโค้ง  นอกจากนี้ ยังมีการการประกวดกระทงฝีมือ  , การประกวดกระทงใหญ่   , การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศ  

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  กล่าวอีกว่า  สำหรับการแข่งขันเรือยาวไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ในปีนี้พิเศษ เปิดรับสมัครไม่จำกัดภูมิลำเนา    จะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้  เพื่อตอนรับประเทศสู่อาเซียน  ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้สนุกสนาน และเป็นการพัฒนาฝีพายของชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย  ส่วนการแข่งขันเรือเล็ก ไม่เกิน 10 ฝีพาย จำกัดภูมิลำเนาในจังหวัดเลย  หัวหน้าทีมเรือยาว และเรือเล็ก สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2557  ณ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองเลย   โทร. 042-814971.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น