วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อพท.จ่อเสนอผลศึกษากระเช้าฯขึ้นภูกระดึงเข้าครม.มกราคมปี 58


อพท. เลย เตรียมส่งสรุปโครงการกระเช้าไฟฟ้าสู่ ครม.มกราคม 2558    สำหรับระยะเวลาการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 1 ปี ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างคือรัฐบาลไทย  งบประมาณการก่อสร้าง 500 ล้านบาท จำกัดนักท่องเที่ยวที่ 8,000 คน/วัน

นายประเสริฐ  กมลวัทนนิศา  ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย  กล่าวว่า พื้นที่พิเศษเลยได้รับความเห็นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย  ครอบคลุมพื้นที่  4,495,645 ไร่ สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  เป็นยุทธศาสตร์ของพื้นที่พิเศษเลย  ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 โดยว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท แกรนเทค จำกัด และบริษัท ไทยซิสเทมเอนไวแอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  เพื่อให้ได้มาถึงข้อมูลข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ ประเมินผล การคาดคะเน การกำหนดทางเลือกการสร้างสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าฯเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจต่อไปด้านศักยภาพของโครงการกระเช้าไฟฟ้าฯนั้นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนด้านการท่องเที่ยว ช่วยประหยัดในการเดินทางขึ้น-ลง เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงความสนใจการท่องเที่ยว เป็นโอกาสพัฒนาทั้ง 9 อำเภอจังหวัดเลยได้แก่ เชียงคาน เมืองเลย  นาแห้ว หนองหิน ภูกระดึง ภูเรือ ท่าลี่ ด่านซ้าย และ ภูหลวง ที่เป็นพื้นที่พิเศษเลย  เน้นการท่องเที่ยวริมโขง ภูผา ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์ฟื้นฟูให้ความรู้  สู่ระดับสากล   โครงการในแผนรวม 50 โครงการ   

ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย  กล่าวอีกว่า สำหรับกระเช้าไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาอาชีพและรายได้และยังเพิ่มเศรษฐกิจจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดเลยโดยรวมอีกด้วย สรุปผลการศึกษาแล้ว ณ ขณะนี้  เสร็จแล้วและปิดโครงการเดือน พ.ย.2557  พร้อมกับบันทึกข้อตกลงหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์แบบ 360 องศา.กับทางจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการทองเที่ยว รวมทั้ง IECM แล้ว ทั้งนี้  กระเช้าเป็นเครื่องมือควบคุมสิ่งแวดล้อมมีการจัดการแบบใหม่ขึ้นมากบริหารจัดการและยังเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มวัย อาชีพ จะเป็นตัวแม่เหล็กสร้างเศรษฐกิจสูง สามารถขึ้นได้หลายครั้ง  สำหรับแนวการก่อสร้างจาก 5  แนวทางการก่อสร้างพิจารณาแล้วเหลือ 1 แนวที่เหมาะสมที่สุดคือแนว B มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดไม่ไปบังทัศนวิสัยของคนเดินเท้าขึ้น  แทบจะไม่ได้ยินเสียง  ใช้เสา 7 เสาไม่มาก ฐานล่างใช้พื้นที่ 50 ตรม.การลากสายก็ใช้เฮลิคอปปเตอร์ลาก   ไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่อย่างใด ตามรายทางใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจะไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม   เป็นเส้นทางที่มีความลาดชันที่ไม่มากนัก    ใช้กระเช้าขับเคลื่อนแบบคาโนล่า ขับเคลื่อน 6 เมตร/วินาที  ด้านล่างจะห่างจากทางเดินขึ้นประมาณ 1 กม.ด้านบนห่างจากหลังแปประมาณ 300 เมตร 

นายพิเศษ  เสนาวงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการท่องเที่ยว/การจัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขณะนี้ได้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยทำการศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการทำประชาคม ประชาวิจารณ์ตามตำบล อำเภอ จังหวัดเลย เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน  รวมทั้งทางออนไลน์ 1,000 คน ตอบมาเห็นด้วยกว่าร้อยละ 60  จากนั้นจะจัดประชุมกับกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาค ลูกหาบ   ขึ้นที่ส่วนกลาง     จากนั้นนำเข้า อพท.ส่วนกลางและเดือน มกราคม 2558 จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ครม.ให้ความสนใจมากสำหรับโครงการดังกล่าว  

นายพิเศษกล่าวอีกว่า  กรณีลูกหาบที่เคยมี 300 คน ปัจจุบันเหลือหาบจริงเพียง 100 กว่าคนเท่านั้น เนื่องจากสภาพร่างกาย อายุสูงขึ้น และบุตร-หลาน ก็ไม่สืบสานต่อ  ในจำนวนลูกหาบที่ภูกระดึง 100 คน มี 90 คน บอกว่าถ้ามีทางเลือกเขาจะไม่เป็นลูกหาบแต่ที่ทำอยู่เพราะว่าไม่มีทางเลือกให้กับเขาเหล่านั้น  สามารถมีงานทำมีรายได้ทุกเดือนที่ผ่านมาทำงานเพียง 8 เดือนเท่านั้น   เมื่อถึงหลังแปจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงก็จะมีทั้งบริการด้วยรถด้วยพาหนะนำเที่ยว และการเดินเท้า มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง  สำหรับระยะเวลาการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 1 ปี ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างคือรัฐบาลไทย  งบประมาณการก่อสร้าง 500 ล้านบาท การจำกัดนักท่องเที่ยวนั้น เดิมที่ยังไม่มีกระเช้าไฟฟ้าทางกกรมอุทยานฯจำกัดไว้ที่ 5,000 คน/วัน หากสร้างกระเช้าบริการก็จะจำกัดไว้ที่ 8,000 คน/วัน รวมนักท่องเที่ยวทั้งการเดินเท้าขึ้น  และใช้กระเช้าไฟฟ้าฯขึ้น ส่วนการจองก็จองได้ทางออนไลน์ นายพิเศษกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น