วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าฯเลยขอรถขนอ้อยหยุดวิ่งช่วงปีใหม่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557  ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดเลย  นำเจ้าหน้าที่ออกออกตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ และตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร


เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558  พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แจกแผ่นพับแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มารอเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย  และแนะนำให้ประชาชนร้องเรียนความเดือดร้อนจากการรับบริการรถสาธารณะ เช่น พบเห็นการขับรถเร็ว และประมาท หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถโทรศัพท์สายด่วน 1584  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 25574มกราคม 2558 จะมีคนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลย เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน จำนวนหลายหมื่นคนและยานพาหนะทั้งรถส่วนตัว และรถบริการสาธารณะเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ที่เดินไปเยือนจังหวัดเลย  จังหวัดจึงได้วางมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการจัดแบ่งเส้นทางสายหลักให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบดูแลสั่งการ และบริหารจัดการ  มีการจัดตั้งจุดตรวจยานพาหนะ  ตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่  จุดให้บริการหยุดพักและซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเข้มงวดตรวจสภาพรถโดยสารและสุขภาพของพนักงานขับรถ  เข้มงวดการจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่กำหนด   สถานศึกษาสังกัดการอาชีวศึกษาจัดหน่วยบริการตรวจสอบซ่อมแซมรถเสีย    และให้บริการอาหารว่างเครื่องดื่ม  พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่นรถบรรทุกอ้อย  รถบรรทุกสินค้า  อุปกรณ์ก่อสร้าง  รถบรรทุกหิน-ดิน  งดวิ่งในช่วงเทศกาล   ส่วนเส้นทางสายรอง มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจบ้าน  จัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อตรวจพฤติกรรมและตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ ป้องกันเหตุการณ์เมาแล้วขับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น