วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขนส่งเลยคุมเข้มรถแท็กซี่ ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินราคา เปิดสายด่วน 1584 รับร้องเรียน

ภาพจาก https://www.facebook.com/Taxi.loei

นางอัจฉรา  เกษณียบุตร์  ขนส่งจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับรถแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิเก็บค่าโดยสารชาวต่างชาติในอัตราเริ่มต้นที่ 75 บาทนั้น ถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และถือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วย


นางอัจฉรา  เกษณียบุตร์ 
ขนส่งจังหวัดเลย  
ขนส่งจังหวัดเลยกล่าวว่า  สำหรับการให้บริการรถแท็กซี่ของจังหวัดเลย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ 2 บริษัท มีรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 21 คัน ให้บริการแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติบริเวณท่าอากาศยานเลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย  โรงแรม  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ถือว่ามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัด ทั้งในด้านมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเตรียความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดี 

รถแท็กซี่ที่ออกให้บริการต้องมีความพร้อมทั้งตัวรถ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศและเบาะนั่งต้องไม่ชำรุด  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ต้องรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกรถอยู่เสมอ พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตประเภทสาธารณะ มีบัตรประจำตัวพนักงานขับรถแสดงไว้ที่ด้านหน้ารถ  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ  ไม่ปฏิเสธรับ-ส่งผู้โดยสาร  และต้องใช้มิเตอร์ทุกครั้ง  ส่วนผู้ประกอบการต้องจัดส่งประวัติผู้ประจำรถทันที และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือไม่ถูกประเภทขับรถของตน

ขนส่งจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  หลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบอย่างเข้มงวด กวดขัน และจับกุมต่อไป  หากประชาชนถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการรถแท็กซี่ หรือพบรถแท็กซี่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และไม่สะอาดเรียบร้อย  สามารถโทรศัพท์ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1584 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น