วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯเลยฟิตจัด นัดซ้อมปั่นเพื่อแม่อีก 2 ครั้ง วันที่ 6,13 ส.ค.นี้


นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  กิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” จังหวัดเลย เป็นกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเป็นกิจกรรมสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อสร้างสำนึกความกตัญญูต่อแม่ ซึ่งจากการซ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักปั่นจักรยานมาร่วมซ้อมใหญ่เกือบ 1,300 คน จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,865 คน คิดเป็นร้อยละ 70

ดังนั้น เพื่อให้นักปั่นจักรยานมีความพร้อมในการปั่นมากยิ่งขึ้น จังหวัดเลยจึงกำหนดให้มีการซ้อมปั่นเพิ่มเติมอีก2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย นัดรวมพล เวลา 15.30 น. เริ่มปั่นเวลา 16.00 น.

โอกาสเดียวกันนี้ นักปั่นจักยานทุกท่านที่เข้าร่วมฝีกซ้อม ในวันที่ 6 สิงหาคม และ วันที่ 13 สิงหาคม 2558   จะมีโอกาสได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง วิธีการใช้เกียร์ที่เหมาะสมกับสภาพถนน จาก   นักปั่นมืออาชีพ ของชมรมจักรยาน “ฮักเลย  ถีบเลย” อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ในวันที่ 6 สิงหาคม และ วันที่ 13 สิงหาคม 2558  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย โดยทั่วกัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น