วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯออกประกาศวอนหยุดนำมอ’ไซค์-รถยนต์ไปใช้ทางจักรยาน ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บ.


จากการที่แขวงการทางเลยที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน คู่ขนานกับถนนมลิวรรณขาเข้า เริ่มต้นจากหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย ถึงบริเวณหน้าอนุสรณ์สถาน พตท.1718  ต.นาอาน อ.เมืองเลย ระยะแรก 3 กิโลเมตร โดยจังหวัดเลยได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากการบริหารใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัด เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว  และส่งสริมการปั่นจักรยานออกกำลังของประชาชน
  
โดยการก่อสร้างทางจักรยาน ตอนที่ 1 เส้นทางเมืองเลย-วังสะพุง  ทางหลวงหมายเลข 201  ตอนปากปวน-ปากภู  ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่ บขส.เลย-ท่าอากาศยานเลย ระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนานกับถนนมลิวรรณ  งบประมาณ 9,895,000 บาท โดยมีแขวงการทางเลยที่  1 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  ในปี 2559  จะดำเนินการต่อเนื่องทางหลวงสายเดียวกันนี้จากท่าอากาศยานเลยไปถึง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง เป็นระยะทางอีก 10 กิโลเมตร โดยใช้งบพัฒนาจังหวัดปี 2559 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 18 กรกฎาคม - 4 ธันวาคม 2558  รวมระยะเวลา 140 วัน  ส่วนในปี 2560 ก็จะทำต่อไปจนถึงตัวอำเภอวังสะพุง จะเป็นระยะทางไป-กลับ 46 กิโลเมตร โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศรีวิไลลักษณ์ เป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างนั้น
ทั้งนี้ โครงการในระยะแรกได้ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างการทดลงใช้ แต่ปรากฏว่ามีผู้ฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขึ้นไปขับ เพื่อความสะดวกไม่ต้องกลับรถ  ทำให้เกิดกระแสในโซเชี่ยลมีเดียได้นำภาพ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถขึ้นไปวิ่งขนทางจักรยานขึ้นมาโพสต์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิว่าเป็นกระทำที่ขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม มักง่าย

ล่าสุด  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดเข้าไปใช้เส้นทางจักรยาน เนื่องจากถนนไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้  ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจรและขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 139 (1 )แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ได้ประกาศห้าม รถชนิดอื่น เข้ามาใช้ในเส้นทางจักรยาน ซึ่งมีโทษปรับสูงถึง 1,000 บาท
ขณะเดียวกัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังได้ ขอความร่วมมือกับประชาชนที่พบเห็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับดังกล่าว  สามารถแจ้งเบาะแส หรือถ่ายภาพมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จับปรับ ดำเนินคดี จะได้รับเงินรางวัลนำจับ 1,000 บาทด้วย พร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อส.ไปยืนประจำจุดบนเส้นทางจักรยาน เพื่อคอยตักเตือนประชาชนที่ฝ่าฝืน นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บนทางจักรยาน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน พล.ต.ต.ศักดา  วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเลย ได้ออกข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเลย ว่าด้วยการกำหนดให้ถนนบางสาย  ห้ามมรถบางชนิดเดิน พ.ศ. 2558   โดยกำหนดให้ถนนคู่ขนานมลิวรรณ  จากอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พตท. 1718 ถึงทางแยกเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย  ห้ามมรถทุกชนิดเดิน ยกเว้นรถจักรยาน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น