วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวัน 3 กุมภาพันธ์  2559  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำเลย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านสวนปอ  ต.แก่งศรีภูมิ  อ.ภูหลวง  จ.เลย  โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ข้าราชการ ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ


 การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำเลย ได้ดำเนินการตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าเฝ้าฯที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520  โดยได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ชลประทานเกี่ยวกับงานพัฒนาลุ่มน้ำเลย   ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลย   

อ่างเก็บน้ำน้ำเลยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2555  แล้วเสร็จเมื่อปี 2558  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 251 ล้านบาท  เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเลย  ขนาดความยาว 405  เมตร  สูง  30.8 เมตร  ปริมาณความจุอ่าง  35.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 24,912 ไร่ ส่งน้ำด้วยระบบโน้มถ่วง โดยมีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 31 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร

 นอกจากนี้ยังส่งน้ำช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เกษตรกรรมด้านท้ายน้ำของพื้นที่ชลประทานด้วยระบบสูบน้ำมีพื้นที่รับประโยชน์อีก 34,680 ไร่ และส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในเขตสุขาภิบาลวังสะพุง และเทศบาลเมือง จังหวัดเลย ประมาณ 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งอาชีพประมงน้ำจืดของราษฎร  และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดได้ด้วย ในการนี้  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำ  และร่วมปลูกต้นกฤษณาบนเกาะกลางอ่างเก็บน้ำด้วย.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น