วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สพป.เลย 1- มทบ.28 มอบบ้านให้นักเรียนยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ


ที่บ้านท่าบุ่ง  ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย  พล.ต.ชัยวิน  ผูกพันธุ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ค่ายศรีสองรัก และนายรอง  ปัญสังกา  ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำพิธีมอบบ้านปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวัันที่ 5 ธันวาคม 2559  โดยมอบบ้านให้แก่ ด.ญ.โสรยา  โสมายัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง  ดำเนินโครงการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1


นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือ มาเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียน ภายใต้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% พบข้อมูลสภาพปัญหาของนักเรียนที่มีฐานะยากจนถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง อาศัยอยู่กับคนชราและบิดามารดามีรายได้ไม่เพียงพอในชีวิตประจำวัน ครอบครัวไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทำให้นักเรียนประสบปัญหาความลำบาก ที่อาจเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และสภาวะทางจิตใจ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนโดยตรงจึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงได้กำหนดโครงการบ้านปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2559 จำนวน 15 หลัง

โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาครวม 100,000 บาท จากหน่วยงานราชการเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนผู้มีจิตกุศล โดยการมอบบ้านหลังนี้ เป็นหลังที่ 7 มอบให้แก่เด็กหญิงโสรญา โสมายัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง  ซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่และย่าที่มีอาชีพรับจ้างมีฐานะยากจน สภาพบ้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น