วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รองนายกฯเยือนเชียงคาน กรอ.เลย ขอสนามบินศุลกากร-กระเช้าฯภูกระดึง


ชาวเชียงคานกว่า1พันคนรำเบิ่งโขงต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประชุมพบปะ คณะ กรอ.จังหวัดเลย รับทราบข้อเสนอเพื่อการพัฒนาจังหวัดเลย และภูมิภาคชายแดน ทั้งโครงการด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 ที่ห้องประชุมอุ่นรักริมโขงรีสอร์ท  อ.เชียงคาน จังหวัดเลย  พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมประชุม พบปะ กับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของจังหวัดเลย  เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชาวจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธาน กรอ.จังหวัด และคณะ ได้นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดเลย ทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม เช่น โครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง , โครงการยกระดับท่าอากาศยานจังหวัดเลยเป็นสนามบินศุลกากร รองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ  โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ทั้งทางเลี่ยงเมืองเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ที่หนาแน่น และ โครงการสร้างถนนสี่เลน เชื่อมโยงภูมิภาคโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  , โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง   เลย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย รวมทั้ง โครงการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และโครงการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา  ด้วย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกับ คณะกรรมการ กรอ.และภาคเอกชน ของจังหวัดเลยว่า  รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน ในการสร้างความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อความสุขของประชาชน  การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมสาขาหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมือง   ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน และเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่ดีงาม มีความสะอาด  มีอัธยาศัยที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว  จึงขอให้ช่วยกันส่งเสริมและรักษาความดีนี้ไว้ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำความสุขมาสู่ชาวจังหวัดเลย อย่างมั่นคง และ ยั่งยืนตลอดไป. 

หลังจากนั้น พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ  “เชียงคาน เมืองปลอดภัย “  ที่ลานวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลเชียงคาน 

ทั้งนี้ชาวอำเภอเชียงคาน ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 1,000 คน มารำเบิ่งโขง เพื่อต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งพลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  ได้ร่วมฟ้อนรำ และร่วมลอยผาสาดในแม่น้ำโขงในครั้งนี้ด้วย.
ภาพ-ข่าว : วสันต์  สุนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น