วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชาวบ้านคอนสาต้านเหมืองถ่านหิน-ค้าน พ.ร.บ.ทางด่วนเหมืองแร่เสรี


ชาวบ้านจาก อ.ปากชม ผนึกกำลังกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด อ.วังสะพุง ยกขบวนมาศาลากลาง ยื่นหนังสือผู้ว่าฯเลย คัดค้านการเปิดเหมืองแร่ถ่านหิน และยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ลักไก่เปิดเหมืองแร่เสรี จี้ สนช.ถอนออกจากสภา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ที่หน้าศาลากลาง จ.เลย  ชาวบ้านจากบ้านคอนสา  หมู่ 4 และบ้านสาธร หมู่ 10 ต.เชียงกลม  อ.ปากชม ในนามกลุ่มฮักบ้านเกิดฮั่นแน้ว  และชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง  จ.เลย จำนวนกว่า 200 คน  นำโดยนางมะลิวัลย์  จำปานิล  และนางพรทิพย์  หงส์ชัย   เดินทางมาชุมนุม เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านประทานบัตรเหมืองถ่านหิน  และคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ......  โดยได้นำป้ายข้อความคัดค้าน พร้อมตะโกนไม่เอาเหมืองแร่ ท่ามกลางการรักษาความปลอดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 50 นาย


นางมะลิวัลย์  จำปานิล  แกนนำกลุ่มฮักบ้านเกิดฮั่นแน้ว  กล่าวว่า  การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อคัดค้านการให้ประทานบัตรเปิดเหมืองถ่านหินในพื้นที่บ้านคอนสา และบ้านสาธร ตำบลเชียงกลม  อ.ปากชม  ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มนายทุน  ได้เข้ามาทำการฝังเสาหลักเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร ซึ่งอยู่ในเขตที่ทำกินของราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน เป็นการกระทำโดยพลการ มิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่แต่อย่างใด

กลุ่มฮักบ้านเกิดฮั่นแน้ว เห็นว่าเป็นการกระทำที่ย่ำยีหัวใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะที่ดินเหล่านั้นได้ทำกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หลายชั่วอายุคน  หากปล่อยให้มีการทำเหมืองแร่ถ่านหินจะทำให้ราษฎรไม่มีที่ดินทำกินอีกต่อไป  และจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างรุนแรงเน่นนอน   ดังนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยุติประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินโดยเด็ดขาด


นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ......   ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  โดยนางพรทิพย์  หงส์ชัย  กล่าวว่า  ร่างพ.ร.บ.แร่ฉบับนี้ มีเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเหมืองแร่ ทำให้กระบวนการต่างๆที่จะนำไปสู่การเปิดเหมืองแร่ในประเทศไทยได้สะดวกและง่ายดายมาก  แม้ว่าแหล่งแร่จะอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์  หรือเป็นพื้นที่มีโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ  ก็จะสามารถประกาศเป็นเขต “ไมนิ่งโซน” ได้ทันที  โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบทางสังคม  ตลอดจนไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ  ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เคยมีความพยายามนำเข้ามาให้สภาพิจารณาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จ  พอมาถึงรัฐบาล คสช. จึงได้ฉวยโอกาสนำขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  หาก ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่าน สนช.และประกาศใช้ จะอันตรายเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ทั้งฉบับเสีย  และเสนอร่างพระราชบัญญัติแร่ฉบับประชาชนของสภาปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เข้าไปแทน  เพื่อให้เห็นแก่ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศต่อมา  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ลงมารับหนังสือ ข้อเรียกร้องได้ตนเอง พร้อมกล่าวกับผู้ชุมนุมว่า  กรณีการเหมืองถ่านหินที่ ต.เชียงกลม  อ.ปากชม นั้น ในเร็วๆนี้จะมีการปิดประกาศให้ทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นคัดค้านได้  ขอให้ชาวบ้านใช้ช่องทางนี้ในการคัดค้าน และอีกทางหนึ่งคือ อยู่ที่การพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลเชียงกลม   หากสภาไม่ผ่าน การขอประทานบัตรก็เป็นอันยุติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  ส่วนการยื่นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.แร่ นั้น  หลังจากได้รับเรื่องวันนี้แล้ว ตนจะส่งต่อไปยังเลขาธิการ สนช. เพื่อนำเสนอประธานสภา  และ ส่งไปถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

หลังจากได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้าย สลายตัวกลับบ้านไปอย่างสงบ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น