วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ต้นไม้ประจำจังหวัดเลย


เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2498  โดยได้แวะทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามบนภูกระดึงเป็นจุดแรก

ทั้งสองพระองค์ทรงประทับใจมาก โดยเฉพาะป่าสนสองใบและสนสามใบที่ขึ้นอยู่ทั่วยอดภูกระดึง
ก่อนเสด็จกลับ ทรงปลูกต้นสนสามใบไว้ และพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลยด้วย

ต้นสนสามใบมักเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 500-1,500 เมตร และชอบอากาศเย็น ชาวบ้านเรียกว่า “แปก”  ในพื้นที่จังหวัดเลยมีต้นสนสามใบ-สองใบทั้งปลูกเองและขึ้นตามธรรมชาติอยู่ทั่วไป  แม้ตามพื้นที่ราบในตัวเมืองเลยส่วนราชการหลายแห่งก็นิยมปลูกไว้ประดับสำนักงาน ให้ความร่มรื่น และปลูกประดับไว้ตามริมถนน

ต้นสนสามใบเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเสน่ห์ให้เมืองเลย เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเพราะความสวยงามและมีกลิ่นหอมเย็นเมื่ออยู่ท่ามกลางป่าสน ซึ่งในประเทศไทยมีไม่กี่จังหวัดที่มีต้นสนเจริญเติบโตได้ดีทั้งบนเขาและในเมือง


แต่น่าเสียดาย ในระยะหลังมานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ให้ความสำคัญปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชนิดนี้เท่าที่ควร ที่ปลูกไว้อยู่ตามริมทางหลวง โดยเฉพาะสายภูเรือก็ถูกโครงการขายถนนทำลายล้มหายตายจากไปโดยไม่มีการปลูกทดแทน

จึงต้องขอฝากถึงนายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนใหม่ หันมาให้ความสำคัญ ให้สมกับที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด  รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปลูกกันให้มากๆ ทั้งตามพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว

ลองหลับตานึกภาพดู หากในจังหวัดเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นสนสามใบ จะสวยงามเพียงใด  นักท่องเที่ยวมาคงได้บรรยากาศ ถ่ายรูปคู่กับต้นสน สวยไม่แพ้ที่เกาหลี-ญี่ปุ่น  ยิ่งเป็นช่วงนี้ด้วยแล้ว ต้นสนสามใบเข้ากับอากาศหนาวเย็นได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว...

เป็นเสน่ห์อีกจุดหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น โดยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรมาก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น