วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ถวายเป็นพระราชกุศล


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  ที่โรงพยาบาลเลย  นายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจ คัดกรองเพื่อผ่าตัดรักษาเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้  ในพิธีเปิด ได้มีการยืนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นเวลา  99 วินาที

นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  กล่าวว่า  โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกเกิดมีชีพ และความพิการเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 2,5000  ต่อทารกเกิดมีชีพ ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนมและรับประทานอาหาร มีการสำลักอาหาร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หูน้ำหนวก ในด้านการออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการเป็นปมด้อย นอกจากนี้ยังมีความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็น จากไฟไหม้น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตในสังคม


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว    จึงได้ระดมศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่างๆ รวมทั้งหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่นขึ้น  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  โดยให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม   โดยมีกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงพยาบาลเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น