วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เทปบันทึกภาพแม่ทัพภาคที่ 2 แถลงข่าวการจับยาบ้า 2.7 ล้านเม็ด ที่บ้านคกเว้า ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

1 ความคิดเห็น: