วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เลย-ทหารนำเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า ลุยตัดโค่นต้นยางกว่า 800 ไร่


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  พล.ต.กุศล  สิงห์สาย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28  นายสุขุม  นิตตัสสา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และนายยงยุทธ  ชำนาญรบ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.เลย  นำเจ้าหน้าที่ทหาร  ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ป่าไม้  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ด่านซ้าย  รวมกว่า 300 นาย  เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า ออกปฏิบัติการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่บ้านทุ่งน้ำใส บ้านก้างปลา และบ้านศาลาน้อย  ต.โป่ง  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูเรือ ป่าภูขี้เถ้า  ซึ่งเป็นของกลุ่มนายทุนจากภาคใต้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558  จำนวน 4 แปลง รวมพื้นที่ 867 ไร่ 4 ตารางวา  ต้นยางพาราจำนวน 54,840 ต้น  อายุ 2-5 ปี 

สำหรับการตัดต้นยางครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการ  โดยตัดออกร้อยละ 60 ของแต่ละแปลง  ตัด 3 แถว เว้น 2 แถว  เพื่อให้พื้นดินได้รับแสงอาทิตย์  เอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ป่าท้องถิ่นที่จะนำมาปลูกทดแทนในภายหลัง

พ.อ.สมหมาย  บุษบา  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า  นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีมาตรการทวงคืนผืนป่าตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกนายทุนบุกรุกปลูกยางพาราในจังหวัดเลยรวมทั้งสิ้น 77 คดี  เนื้อที่ 15,118 ไร่  ดำเนินการตัดต้นยางพารา และขนย้ายทรัพย์สินของผู้กระทำผิดออกจากพื้นที่แล้ว 26 คดี  เนื้อที่  1,730 ไร่  คงเหลืออีก 51 คดี  เนื้อที่ 13,388 ไร่  ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ติดตามคดีต่อไป ซึ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2559  นี้ เจ้าหน้าที่จะเข้าตัดฟันต้นยางพาราในพื้นที่อำเภอนาแห้ว  และอำเภอปากชม  รวม 8 แปลง  เนื้อที่ 1,375 ไร่  และจะดำเนินการจนครบถ้วนทุกแปลงตามเป้าหมายต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น