วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชาวเอราวัณจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์รักการอ่าน แปลตัวเลข 9 ไทย ถวายอาลัยในหลวง ร.9


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559  ที่เทศบาลตำบลเอราวัณ  อ.เอราวัณ  จ.เลย   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา  หรือกลุ่มก่อการดี  โครงการเอราวัณอ่านเลยยกกำลังสุข ปี 2559 และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอเอราวัณ จัดกิจกรรม ปั่น ปัน ปัญญา : ทำดีเพื่อพ่อ @ เลยเพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอเอราวัณเป็น อำเภอรักการอ่าน  และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม  นายอำเภอเอราวัณ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยาน

นางสุดใจ พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมหนังสือ และสร้างกระแสการรักการอ่านในพื้นที่ เปิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน  เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงการอ่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นักปั่นจิตอาสาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จากภาคส่วนต่างๆกว่า 500 คน ที่มาช่วยกันระดมหนังสือเข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 เล่ม รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนบริจาคผ่านสื่อต่างๆ

นายกิตติพงษ์  ภาษี  ผู้อำนวยการสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา  กล่าวว่า  ในปีนี้ทางสถาบันไทเลย เปิดพื้นที่การอ่านทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลผาสามยอด และตำบลทรัพย์ไพวัลย์   เพื่อร่วมการหนุนเสริมขับเคลื่อนทั้งอำเภอเอราวัณ ให้เป็น อำเภอรักการอ่าน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ชาวอำเภอเอราวัณและนักปั่นจิตอาสา ได้ปั่นไปตามเส้นทางกว่า 10 กิโลเมตร  นอกจากจะปั่นเพื่อรณรงค์รับบริจาคหนังสือและมอบตู้หนังสือให้กับ 16 หมู่บ้านแล้ว ยังมีกิจกรรมการประกวดอ่านหนังสือ ตอบคำถามชิงรางวัลและอื่นๆอีกด้วย

ในการนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย เพื่อเป็นการถวายความอาลัยถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น