วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นักศึกษาวิชาทหาร จ.เลย-หนองบัวลำภูสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณ แปรอักษรถวายอาลัยในหลวง ร.9


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม  อ.เมือง จ.เลย  พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร   ประจำปี  2559  โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครู อาจารย์ นักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 1,500 คน

พ.ท.นพรัตน์   ดวงกลาง  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรักกล่าวว่า  การกระทำพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร   นับว่าเป็นพิธีอันมีเกียรติอย่างยิ่ง    เช่นเดียวกับการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพลของทหารประจำการ   ซึ่งได้กระทำทุกปี โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร  ได้แสดงออกถึงความมีระเบียบ   สามัคคี   เข้มแข็ง  อดทน และเกิดความภาคภูมิใจ   ที่ได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ     เพื่อเป็นสักขีพยานว่านักศึกษาวิชาทหารทุกคน    จะยึดถืออุดมการณ์   ดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ในการนี้  ได้มีพิธีการกล่าวคำถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 99 วินาที  และการแปรอักษรของนักศึกษาวิชาทหารเป็นรูปเลข 9 ไทย ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ มีข้อความว่า “รักพ่อ” อยู่ด้านข้าง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น