วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

นพค.23 มอบผ้าห่มกันกันหนาวให้ชาว อ.เชียงคาน


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่วัดหนองสระพังทอง  บ้านนาบอน  ต.นาซ่าว  อ.เชียงคาน  จ.เลย พันเอก ชัยวัฒน์   พูลธนสิทธิ์  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยกำลังพลนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากตำบลปากตม และตำบลนาซ่าว อ.เชียงคาน พร้อมถวายผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป   โดยมีนายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเชียงคาน  พร้อมด้วยนายก อบต.นาซ่าว และนายก อบต.ปากตม ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ฯ จะได้ติดตามสถานการณ์ภัยหนาวอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น