วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ม.ราชภัฏเลยสละเงินเดือน รวบรวมภาพในหลวง ร.9 กว่า 1,000 ชิ้น จัดแสดงนิทรรศการ


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  ที่วัดศรีอุดมวงศ์  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชา ดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พร้อมด้วยนักศึกษา  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังสะพุง และพระสงฆ์ได้ร่วมกันติดตั้งภาพวาดและภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ  รวมกว่า 1,000 ชิ้น   เพื่อจัดแสดงนิทรรศการชื่อ  “๙ ตามรอยพ่อ ๑๐๐ วัน ๑,๐๐๐ ชิ้น”   เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร  กล่าวว่า  การแสดงนิทรรศการครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   ในหลวงรัชการที่ 9  ซึ่งตนรับราชการมา 19 ปี  ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนมาโดยตลอด  จึงอยากจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อตอบแทนที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  โดยได้เชิญชวนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  นำวาดภาพหรือภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9  ส่งไฟล์เข้ามา 

รวมถึงผลงานของศิลปินระดับมืออาชีพหลายท่าน  เช่น  อาจารย์จรูญ  บุญสวน  ,  คุณประทีป  คชบัว  , คุณวัชระ  กล้าค้าขาย  และนอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินแห่งชาติส่งผลงานมาร่วมจัดแสดงด้วย เช่น  อาจารย์ประเทือง  เอมเจริญ  , ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง  ,  อาจารย์พิชัย  นิรันดร์  , ศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธ์  โดยตนได้สละเงินเดือน 1 เดือน  มาเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลงานจัดแสดงครั้งนี้  ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการชื่อ  “๙ ตามรอยพ่อ ๑๐๐ วัน ๑,๐๐๐ ชิ้น”   จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ทั้งวัด โรงเรียน และตามงานกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดเลย  ตลอดปี 2560 นี้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น