วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง เตรียมจัดงานใหญ่เฉลิมฉลองสถาปนาครบ 22 ปี


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย  มีการแถลงข่าวงานแถลงข่าว การจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 22 ปี

พระครูปริยัติสาทร,ดร.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย  เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536  ตามคำปรารภของพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย ที่พิจารณาเห็นความลำบากของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต้องเดินทางไปที่อื่นที่ห่างไกล ทั้งมีความประสงค์จะสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคณะสงฆ์ไว้ที่จังหวัดเลยด้วย จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งวิทยาเขตขึ้นภายในวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง  ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536  และในวันที่ 28 มีนาคม 2538 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขต มีชื่อว่า “วิทยาเขตศรีล้านช้าง”


ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า  และทุกภาคส่วนของประชาคมในจังหวัดเลย  ได้มีความสมัครสมานสามัคคีรวมถึงได้ร่วมแรงร่วมใจ  ในการพัฒนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง  ให้พัฒนาสถาวรยิ่งๆ สืบไป  ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้างขึ้น เป็นประจำทุกปี  ปีนี้จัดงานในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลยสำหรับการจัดงานเริ่มจากภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเปิดรับบริจาคทั่วไป  ลงทะเบียนศิษย์เก่า  พิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10  รูป สวดทักษิณานุปาทานและเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพลงแด่พระภิกษุ สามเณร/รับประทานอาหาร  และภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 น.  ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ต่อ)  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  พิธีมอบรางวัลประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ  การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การแข่งขันประกวดดนตรีพื้นบ้าน  การสัมนาอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่  และงานคืนสู่เหย้าชาว มมร. เป็นต้น

และ เวลา 18.00 น. งานคืนสู่เหย้าชาว มมร. ๒๒ ปี ศรีล้านช้าง”  ณ ลานอเนกประสงค์ข้าง บขส.เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น