วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

แหล่งท่องเที่ยวใหม่อ.นาแห้ว ล่องแก่งแพไม้ไผ่ เล่นน้ำคลายร้อน ห้วยน้ำไพร้


อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้  อ.นาแห้ว จ.เลย  กำลังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอนาแห้ว ซึ่งในขณะชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันสร้างแพขึ้นมาให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว พร้อมมีอาหารพื้นบ้านให้รับประทานด้วย  โดยเฉพาะในช่วงนี้ เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาล่องแพไม้ไผ่ และเล่นน้ำคลายร้อนกันแล้ว ซึ่งบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์ที่สวยงาม  สองฝากฝั่งโอบล้อมด้วยภูเขา  ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน

นายบัณฑิต  สีหะวงษ์  ผู้ใหญ่บ้านนาแห้วใหม่ ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ให้บริการล่องแพกล่าวว่า  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 3 ปีที่แล้ว  โดยกรมชลประทาน  ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์  ทำให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค  แหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ทำการประมงน้ำจืด เป็นแหล่งอาหารสำหรับชุมชน  เมื่อมีการจัดงานทำบุญของแต่ละครัวเรือน ก็สามารถมาจับปลาไปประกอบอาหารได้ด้วย และที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอนาแห้ว   ซึ่งชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันทำแพ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว  โดยใช้งบประมาณของโครงการประชารัฐ  จำนวน 200,000 บาท

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแห้วประมาณ 4 กิโลเมตร  เส้นทางค่อนข้างลาดชันและลำบาก  เป็นทางลูกรัง สลับกับคอนกรีต นักท่องเที่ยวไม่ควรนำรถเก๋งเข้าไป ควรใช้รถกระบะ ช่วงนี้อยู่ในระยะแรกของการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นความพร้อม การบริหารจัดการ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต การดูแลความปลอดภัยอาจจะยังไม่ดีพอ  ดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่ควรเล่นน้ำขณะเมาสุรา หรือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ควรลงเล่นน้ำ

นักท่องเที่ยวที่สนใจ ต้องการไปสัมผัสความสวยงามของอ่างเก็บน้ำห้วยไพร้  ติดต่อที่ผู้ใหญ่นายบัณฑิต สีหาวงษ์  โทร.0813201195.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น