วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

สงกรานต์ผ่าน 3 วัน เมืองเลยตาย 4


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเลย รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2560 รวม 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 38 ครั้ง (อ.เชียงคาน 6 ครั้ง อ.เมืองเลย 5 ครั้ง อ.ปากชม อ.ด่านซ้าย อ. วังสะพุง และ อ.ผาขาว อำเภอละ 4 ครั้ง อ.ภูกระดึง อ.เอราวัณ อำเภอละ 3 ครั้ง อ.ภูเรือ อ.ท่าลี่ อำเภอละ 2 ครั้ง อ.หนองหิน 1 ครั้ง)


เสียชีวิต 4 ราย  (ชาย 3 คน หญิง 1 คน อ.เชียงคาน  อ.ท่าลี่ อ. เอราวัณ และ อ.ภูเรือ)

บาดเจ็บ 37 คน (ชาย 30 คน หญิง 7 คน) ( อ.เชียงคาน 6 คน อ.เมืองเลย 5 คน อ.ปากชม อ.ด่านซ้าย อ.วังสะพุง และ อ.ผาขาว อำเภอละ 4 คน อ.ภูกระดึง 3 คน อ.ภูเรือ อ.ท่าลี่ และ อ.เอราวัณ อำเภอละ 2 คน อ.หนองหิน 1 คน)

ทั้งนี้  เป็นที่น่าสังเกตว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันที่มีฝนตกบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะรถลื่นไถลลงข้างทาง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น