วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

อธิบดีกรมท่าอากาศยานเปิดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเยือนเมืองเลยในช่วงสงกรานต์


เมื่อวันที่ 13 เม.ย 2560 ที่ท่าอากาศยานเลย นายอรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมกันเปิดโครงการสุขสันติสงกรานต์กลับบ้านสุขใจด้วยบริการมาตรฐานและบริการจากใจท่าอากาศยาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดในการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์


โดยมีการนำผีตาโขน และประเพณีแห่ต้นดอกไม้ มาจัดแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเลย เพื่อสร้างสีสันในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายวีรวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเลย กล่าวว่า ท่าอากาศยานเลยได้ดำเนินการรับ-ส่งผู้โดยสาร และสินค้าระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับท่าอากาศยานเลย โดยมีสายการบินสองราย คือนกแอร์และแอร์เอเชีย  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี 2559 หน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการท่าอากาศยาน ความต้องการของประชาชน  เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ยกระดับเป็นท่าอากาศยานศุลกากร  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะรับมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบินศุลกากรโดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกเป็นกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  ซึ่งขณะนี้กำลังจะมีการขยายอาคารรองรับผู้โดยสาร และขยายรันเวย์รองรับจำนวนเที่ยวบินให้มากขึ้น และขนาดของเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นด้วย  คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น